Διαδρομή

Το Area Synest απέχει 164 χιλιόμετρα από την Αθήνα, 84 χιλιόμετρα από Πάτρα και 17 χιλιόμετρα από την Αιγείρα. Είναι εύκολο να το βρεί κανείς ακολουθώντας την Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου μέχρι την έξοδο Ακράτα/Πλάτανος. Ακολουθώντας τις ταμπέλες για Χρυσάνθιο, Αμπελόκηπους, Όαση και Συνεβρό η διαδρομή είναι εύκολη ως το Area Synest.