Κοτοχωριό

Διαφορετικές ράτσες απο κότες κατοικούν και φιλοξενούνται σε ιδιαίτερα κοτόσπιτα. Κάθε οικογένεια ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Έντονα και ποικίλα χρώματα, διαφορετικά μεγέθη, μαγεύουν τον οποιοδήποτε επισκέπτη, που έχει τη δυνατότητα να τις παρατηρήσει στο δικό τους κοτοχωριό.